Kancelaria Radców Prawnych – Gawron, Gościński Sp. p. - Logo

Usługi

Zakres świadczonych usług

Realizujemy kompleksową, stałą obsługę podmiotów gospodarczych na podstawie zawartej umowy o stałej współpracy.
Zapewniamy indywidualne podejście do projektu oraz proponujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb i oczekiwań Klientów.
Nasz zakres świadczonych usług dotyczy przede wszystkim:

Prawo cywilne

Reprezentacja przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych, w tym gospodarczych; sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych; sporządzanie pozwów oraz wszelkich innych pism procesowych; sporządzanie opinii prawnych; udzielanie porad oraz wskazówek z zakresu prawa cywilnego; windykacja należności.

Prawo finansowe

W tym prawo podatkowecelne oraz dewizowe. Reprezentacja przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej; sporządzanie opinii prawnych; interpretacja obowiązujących przepisów prawa finansowego; udzielanie porad z zakresu prawa finansowego; informowanie o zmianach przepisów prawnych.

Prawo handlowe

Sporządzanie i opiniowanie umów, uchwał, wszelkich innych aktów wewnętrznych z zakresu prawa handlowego, reprezentacja klienta w relacjach z Krajowym Rejestrem Sądowym (przygotowywanie i składanie wniosków do KRS), audyt wewnętrzny spółki.

Prawo pracy

Reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach pracowniczych; sporządzenie i opiniowanie projektów umów i pism w sprawach pracowniczych; sporządzenie opinii prawnych; udzielanie porad oraz wskazówek z zakresu prawa pracy; reprezentacja w postępowaniach przed Państwową Inspekcją Pracy.

Prawo administracyjne

Reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi, sporządzanie odwołań, skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA.

Prawo zamówień publicznych

Reprezentowanie klienta w postępowaniach z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym przed sądami administracyjnymi oraz przed KIO, sporządzenie opinii prawnych, analiza i interpretacja przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, udzielanie porad oraz wskazówek z zakresu prawa zamówień publicznych.

Działalność samorządów

Sporządzenie opinii prawnych, analiza i interpretacja przepisów, przygotowywanie i opiniowanie umów.

Karne-skarbowe i karne

Reprezentacja w postępowaniach karno-skarbowych oraz karnych.

Dodatkowo realizujemy

  • negocjowanie i przygotowywanie umów z uwzględnieniem ich skutków, w szczególności podatkowych; uczestnictwo w negocjacjach i rozmowach z kontrahentami klienta,
  • bieżące informowanie klientów o wszelkich zmianach w prawie, orzecznictwie sądowym, administracyjnym i unijnym – mających znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  • współpraca ze służbami finansowo-księgowymi klienta.
  • omawianie wszelkich pojawiających lub mogących pojawić się problemów prawnych w przedsiębiorstwie i szukanie skutecznych rozwiązań w tym zakresie, a w razie wystąpienia sporu – poszukiwania rozwiązania na drodze ugodowej (podejmowanie wszelkich dopuszczalnych działań mających na celu ugodowe załatwienie sporu),
  • ścisła współpraca z doradcą podatkowym oraz biurem rachunkowym